+48 662 045 946
biuro@geo-projekt.com


1. Prace realizacyjne i sytuacyjno-wysokościowe:

a. mapy do celów projektowych

b. tyczenie:
- budynków i budowli
- przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji itp.

c. inwentaryzacje powykonawcze:
- budynków
- przyłączy w/w
- sieci uzbrojenia terenu

2. Uzgodnienia ZUD czyli uzgodnienia projektów technicznych w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

3. Prace geodezyjno-prawne:

a. podziały nieruchomości
b. wznowienia granic
c. mapy do celów prawnych

4. Inne pomiary inżynieryjne:

a. pomiary powierzchni i kubatury
b. pomiary pionowości wież i masztów
c. pomiary objętości mas ziemnych